Kimze Institute jest liderem

na rynku edukacji i nowoczesnych szkoleń
skierowanych do lekarzy

Skuteczność i jakość

Kimze Institute oferuje swoim Partnerom kompleksowe usługi w modelu partycypacyjnym, opartym o trzy elementy:

odkryj (discover) - zmotywuj (empower) - połącz (connect).

Dzięki skutecznym i zintegrowanym działaniom odkrywamy przed odbiorcami potencjał tkwiący w markach i produktach naszych Parterów. Za pomocą nowoczesnych narzędzi zintegrowanej komunikacji tworzymy platformy wymiany wiedzy i dedykowanych treści łączących naszych Partnerów z szerokimi grupami zaangażowanych odbiorców.

Skuteczny efekt synergii: 

interaktywna edukacja - serwisy internetowe - content marketing - multimedia i dużo więcej!

Kimze Insitute w liczbach:

 • 8 lat doświadczenia na rynku farmaceutycznym

 • 27 000 lekarzy różnych specjalizacji, którzy wzięli udział w naszych szkoleniach

 • 16 000 lekarzy zaangażowanych w regularne korzystanie z naszych platform edukacyjnych

 • 35 000 to baza rekordów lekarzy do komunikacji e-mailingowej

 • 95%- uczestników szkoleń ocenia je na poziomie bardzo dobrym i dobrym

Wiedza

Wiedza jest drugim słońcem dla ludzi – Platon

Misją Kimze Institute jest przekazywać wiedzę. Dbamy o to, aby wiedza prezentowana podczas szkoleń, kursów, czy konferencji sygnowanych przez Kimze Institue była w pełni przydatna w praktyce, a jej sposób prezentacji jak najbardziej interaktywny.  Programy szkoleniowe tworzone są w ścisłej współpracy z wybitnymi specjalistami, którzy zapewniają najwyższy poziom merytoryczny szkoleń.

Interaktywna forma! Nowoczesne środki przekazu! Ciekawe materiały merytoryczne! Brak czasu na nudę!

 • Szkolenia – zintegrowany program edukacyjny skierowany do lekarzy składający się z konferencji tematycznych, programu edukacyjnego on-line i aktywności prowadzonych w oparciu o serwisy internetowe i działania e-mailingowe. Szkolenia stanowią doskonałe miejsce wymiany doświadczeń oraz dają możliwość lekarzom skonsultowania i dyskusji nad trudnymi przypadkami klinicznymi. W spotkaniach średnio uczestniczy 160-190 lekarzy (w zależności od cyklu), a za udział i/lub rozwiązanie testów edukacyjnych są przyznawane punkty honorowane przez NiL.

Organizujemy regularnie cztery główne Cykle Szkoleń: 

 • Oblicza Współczesnej Pulmonologii i Alergologii
 • Oblicza Współczesnej Interny

 • Oblicza Współczesnej Pediatrii

 • Oblicza Współczesnej Psychiatrii

 

 • Warsztaty, konferencje, sympozja – wydarzenia o ogólnopolskim zasięgu, słynące z wysokiej merytoryki podejmowanych zagadnień prezentowanych przez wybitych Ekspertów z zachowaniem dbałości o prezentacje aspektów praktycznych. Interaktywna forma, nowoczesne formy przekazu, ciekawe materiały merytoryczne, brak czasu na nudę- to wszystko decyduje o najwyższej jakości spotkań sygnowanych przez Kimze Institute.

 • Opisy przypadków medycznych – opisy ciekawych przypadków medycznych wraz z testem dającym możliwość odbiorcom spróbowania swych sił w stawianiu trafnej diagnozy a także w niektórych specjalizacjach zdobycia punktów edukacyjnych. Wiedza, praktyka plus interakcja to sprawdzony przepis na lubiane przez lekarzy medium służące dokształcaniu się, doskonale sprawdzające się w przekazywaniu wybranych treści merytorycznych.

 • Artykuły specjalistyczne- najnowsze informacje, wytyczne, standardy ze świata medycyny przedstawiane przez wybitnych specjalistów publikowane za pośrednictwem platform edukacyjnych skierowanych zarówno do lekarzy, jak i pacjentów oraz rozpowszechniane dodatkowo dzięki działaniom e-mailingowym. Znani autorzy, ciekawe zagadnienia, treści merytoryczne dopasowane do czytelników- to sprawdzona i lubiana przez lekarzy tradycyjna forma dokształcania się w nowoczesnej i wygodnej oprawie.

 • Wykłady on-line- ciekawe zagadnienia medyczne w pigułce prezentowane przez Ekspertów w formie 30 minutowych nagrań video. W wykładach przekaz treści merytorycznych jest dopasowany do potrzeb i preferencji odbiorców. Dzięki urządzeniom mobilnym wykłady on-line są dostępne na wyciągnięcie ręki lekarza.

 

Każda z powyższych form przekazu treści jest skuteczna i nowoczesna, ale w połączeniu kilku elementów jej efektywność wzrasta kilkukrotnie!

 

Społeczeństwo

Zgodnie z filozofią marketingu 3.0., którą cechuje holistyczne podejście do Klienta-Partnera, jako wielowymiarowego, wyznającego wartości podmiotu, Kimze Institutue wyznacza cel, jakim jest działanie na rzecz dobra konsumenta i całego społeczeństwa

W trosce o kondycję zdrowotną społeczeństwa gwarantujemy szerokim grupom odbiorców wygodny dostęp do najnowszej wiedzy medycznej zgodnej ze standardami światowymi.

W czasach szybko zmieniającej się komunikacji Kimze Institute tworzy nowoczesne platformy dedykowane dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem dopasowane do potrzeb odbiorców.

 • platformy edukacyjnej Medu Medu- nowoczesnego medium skierowanego zarówno do lekarzy, personelu medycznego, jak i pacjentów, które oferuje swoim odbiorcom dostęp do najnowszej wiedzy medycznej za pośrednictwem wygodnych narzędzi edukacyjnych jak video-wykłady, artykuły specjalistyczne, opisy przypadków i dużo więcej. Medu Medu to miejsce w internecie, gdzie można szybko zapoznać się z nowinkami ze świata medycyny, przeczytać artykuły specjalistyczne bądź podyskutować na forum.

 • serwisu lifestylowego Zdrowie na Czasie- wysokiej wiarygodności portalu dla konsumentów zainteresowanych tematyką zdrowia i zdrowego stylu życia, tworzonego przez dziennikarzy i specjalistów związanych z medycyną.

 Szeroki dostęp do odbiorców - atrakcyjny przekaz - efekt synergii!

Komfort współpracy

Naszym celem jest  zapewnienie wygody naszym Klientom dzięki wdrażaniu unikalnych rozwiązań począwszy od etapu koncepcji, przez kompleksową realizację, po analizę efektywności działań.

Realizacja strategii społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w oparciu o zasady partnerstwa i najwyższe standardy etyczne prowadzi do zwiększenia konkurencyjności i wzmocnienia pozycji rynkowej wszystkich zaangażowanych stron.

 W tym obszarze etyka działania jest jedynyą kwestią niepodlegającą dla nas negocjacjom.

Transparenta i otwarta relacja w poszanowaniu prawa (ze szczególnym naciskiem na prawo farmaceutyczne) i norm społecznych oferuje wszystkim zaangażowanym stronom pełen komfort współpracy. Podejście to jest niezwykle ważne na tak wrażliwym rynku jak rynek medyczny, a zarazem cechuje je skuteczność implemetnacji załozonych strategii.

Nasze działania wpisują się w tę filozofię - jesteśmy organizatorem spotkania branżowego Pharma Rules Insider Compliance Today 2014 poświęconego standardom etycznym na polskim i światowym rynku farmacuetycznym.

 

 

 

Technologie

Nowoczesne technologie komunikacyjne oferują ogromne możliwości zarówno w sferze nadawania, jak i odbioru przekazu treści, a mobilne urządzenia pozwalają na zindywidualizowany kontakt z odbiorcą. W Kimze Institute jesteśmy świadomi potrzeby realizowania wielokanałowej, zintegrowanej komunikacji marketingowej, w której media elektroniczne wraz z tradycyjnymi spotkaniami konferencyjnymi tworzą spójny przekaz.

Dzięki wykorzystaniu różnorodnych i uzupełniających się kanałów komunikacji osiągamy efekt synergii przekazu!

 • Serwisy internetowe- od opracowania koncepcji aż po realizację serwisów dedykowanych treści dla lekarzy i konsumentów. Nowoczesna i przejrzysta grafika, wysoka użyteczność, treści merytoryczne na najwyższym poziomie.

 • Interaktywna edukacja – przygotowujemy programy edukacyjne on-line honorowane punktami NiL, webinaria, opisy przypadków z quizem i inne - doszkalanie się z Kimze Institute nigdy nie było tak proste.

 • E-mailing – opracowujemy i realizujemy kampanie direct marketingowe korzystając z własnej bazy danych lekarzy (35 000 rekordów).

 • Multimedia – dysponując najwyższej klasy sprzętem foto i video tworzymy profesjonalne materiały filmowe o tematyce medycznej, wykłady i wywiady z Ekspertami.

Chroniony dostęp do treści dedykowanych dla wąskich grup lekarzy określonych specjalizacji gwarantujemy za pośrednictwem kodów QR nadrukowanych na kartach plastikowych.

Potencjał marki

Już od 2008 roku wspieramy naszych Partnerów w obszarach zintegrowanej komunikacji, oferując kompleksowe i nieszablonowe rozwiązania w oparciu o doskonałe narzędzia ich implemetnacji.

Zgodnie z zasadami marketingu 3.0. produkty i usługi mają inspirować i odzwierciedlać wartości bliskie odbiorcom. W Kimze Institute pomagamy odkrywać taki potencjał i siłę tkwiącą w markach naszych Partnerów.

 

 • Doradztwo strategiczne- strategia to początek pracy koncepcyjnej zespołu doświadczonych fachowców świetnie znających realia branży farmaceutycznej. Wspólnie z naszymi Partnerami wyznaczamy cel do którego dążymy, a następnie przygotowujemy pakiet skutecznych i efektywnych rozwiązań.

 • Komunikacja marketingowa - tworzymy strategię przekazu marek naszych Partnerów wykorzystując zintegrowane kampanie multikanałowe online i offline. Odkrywamy obszary, które są słabo wykorzystane przez konkurencję i projektujemy efektywny i skuteczny przekaz.

 • Marketing treści – tworzymy unikalne i angażujące treści, wysokiej jakości i użyteczne dla grup odbiorców. Dzięki nowoczesnym sposobom crossmediowej i multikanałowej komunikacji docieramy efektywnie i skutecznie do naszych odbiorców. Opracowujemy programy szkoleniowe o najwyższym poziomie merytoryki do których przygotowujemy i drukujemy materiały tradycyjne i wykorzystujemy zintegrowane narzędzia komunikacji..

 • Public relations – szczycimy się długoletnią i komfortową współpracą z czołowymi w świecie medycznymi opinion leaders. Na życzenie naszych Partnerów opracowujemy specjalistyczne kampanie informacyjne, a także zajmujemy się media relations.

AKTUALNOŚCI

Zapoznaj się z naszą ofertą